You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Ако искате всички неизправности във вашия дом да се отстранят бързо може да се абонирате за нашата услуга поддръжка на дом. Нашите абонати разполагат с бърз достъп до техници за ремонт и поддръжка на дома. Ние им помагаме да спестят време и средства в издирване на нужният специалист за отстраняване на проблеми свързани с покрива, водопровода, електроинсталацията. Нашата цел е да ви спестим лутането в търсене на специалист и неудовлетвореността от незадоволителния краен резултат от извършените ремонти. В случай на спешна нужда от ремонт вие ще получите бърза и навременна реакция от наш специалист.