Ремонт на покриви

Всеки покрив има нужда от периодична профилактика и ремонт. Той е конструкцията, която е най-пряко изложена на климатичните влияния, амортизацията там е най-голяма.

В своята работа ние се стремим да предложим най-дългосрочното и качествено решение за вашия покрив. Съобразяваме се с изискванията на клиента и му предлагаме оптималния вариант.